Početna Sadržaj Moj dnevnik Savršenstvo se sastoji u vršenju Njegove volje...
Savršenstvo se sastoji u vršenju Njegove volje... PDF IspisPonedjeljak, 06.04.2020.g.Tražeći vijesti o pandemiji koronavirusa, ponovno sam naletio na jedan

prekrasni tekst u kojem draga svetica, Sveta Terezija od Djeteta Isusa,

opisuje svoj mistični doživljaj s Gospodinom Isusom, gdje joj je On na

slikovit način objasnio zašto nekome daje više a nekom manje milosti.Kako smo samo Gospodinu svi mi važni!Evo teksta, baš dobar za meditaciju u ovim danima kada smo fizički

odvojeni jedni od drugih:On je pred moje oči stavio knjigu prirode i ja sam shvatila da je

sve cvijeće što ga je On stvorio lijepo, da sjaj ruže i bjelina

ljiljana ne uklanjaju miris male ljubice ni čarobnu jednostavnost

tratinčice.


Shvatila sam, kad bi svi cvjetovi htjeli biti ruže, priroda bi

izgubila svoj proljetni ures, a polja ne bi bila išarana tako

raznolikim cvijećem….Tako je i u svijetu duša, koji je vrt Isusov.On je htio stvoriti velike svece koje mogu usporediti sa ljiljanima

i ružama, ali, on je stvorio i mnogo manjih svetaca koji se moraju

zadovoljiti time da budu ljubičice ili tratinčice, određene da

razveseljuju pogled dragog Boga kad ga spušta k svojim

nogama.Savršenstvo se sastoji u vršenju Njegove volje, da budemo ono

što On hoće da budemo...Doista, budući da je svojstvo ljubavi da se unizuje, kad bi sve

duše bile iste, duše visokih ljiljana, svetih učitelja koji svojom

naukom rasvjetljuju Crkvu, tad se dragi Bog ne bi spuštao dosta

nisko da nas sve malene obuhvati svojom ljubavi.Ali, on je stvorio dijete koje ne zna ništa i samo plače kao i

bijednog divljaka koji ima samo prirodni nagon da se po njemu

ravna... I On se udostojava silaziti sve do njihovih srdaca – to su

ti poljski cvjetovi koji ga očaravaju…Spuštajući se tako, dragi Bog pokazuje svoju beskrajnu

veličinu...Kao što sunce u isti čas obasjava visoke cedre i svaki mali

cvijetak kao da je jedini na zemlji, isto se tako naš Gospodin bavi

svakom dušom kao da joj nema ravne.I kao što su u prirodi sva godišnja doba rapoređena tako da se u

određeni dan rascvjetava i najponiznija tratinčica, isto je tako

kod Njega sve usklađeno na dobrobit svake duše.”''...Savršenstvo se sastoji u vršenju Njegove volje, da budemo ono što On

hoće da budemo...''
Kako jednostavno Gospodin Isus objašnjava svima nama koji je put da

budemo sveti, da dođemo u Njegovo Kraljevstvo!


Ne moramo spasiti svijet, ne moramo biti papa ili neki posebni svetac, ne

moramo darovati milijune nečega, spasiti sve gladne u svijetu...Ne, samo moramo vršiti volju Onoga koji nas je osmislio i stvorio.Ili, jednostavnim riječima, činiti ono što možemo, takvi kakvi smo, tu gdje

jesmo ...Baš sam radostan, što i mene naš Gospodin Bog toliko voli!
GOSPODIN MOJ, I BOG MOJ, I SVE MOJE!