Svjedočansvo o obraćenju kćeri i oca, Petre i Ivana Ispis