Po?etna Sadraj
 • Moj dnevnik   ( 1075 Članaka )

  U dijelu stranice Moj dnevnik?u skoro svakodnevno objavljivati svoja razmiljanja, svjedo?anstva i sve drugo to mi se dogodilo, meni ili nekome drugome, a na slavu Gospodinovu

 • Iz knjiga   ( 65 Članaka )

  Ovdje ?u iznositi moja razmiljanja o knjigama koje sam pro?itao, a prepisat ?u iz njih meni najljepe djelove i misli.

 • Moje obra?enje   ( 19 Članaka )

  Ovdje se nalazi 15 ?lanaka i predgovor koje sam napisao u zatvoru i trebali su biti moja prva knjiga. Predstavljaju opis mojega obra?enja i duhovnog rasta. Po?nite ih ?itati od Predgovora i po redu od broja 1 do 15. Tu su i pisma koja sam iz zatvora pisao biskupima i upnicima trae?i duhovnu pomo? za nas zatvorenike uz svjedo?enje mojeg obra?enja.

 •   ( 0 Članaka )
 • Knjiga II: Isuse, iscijeli mi rane i daj da oprostim!   ( 0 Članaka )
 • Knjiga III: O djelovanju zloga   ( 0 Članaka )
 •   ( 0 Članaka )
 •   ( 89 Članaka )

  Ovdje ?u napisati svjedo?anstva drugih koji ?e htjeti to sa svima nama podijeliti.

 • Emisija Duhovni dnevnik - vjera u o?ima laika   ( 22 Članaka )
 •   ( 27 Članaka )
 • Moja pjesmarica   ( 9 Članaka )

  Ovdje ?u navesti sve pjesme koje su imale veliki zna?aj, dale su mi nadahnu?a, radost, utjehu, u mojem duhovnom rastu i u?vr?ivanju u vjeri, a napisat ?u uz koji ?lanak su mi bile posebno nadahnu?e.

 •   ( 10 Članaka )

  U ovom dijelu duhovnog dnevnika objavljujem razna svjedo?anstva drage bra?e i sestara u vjeri te nagovore dragih sve?enika, snimljenih u audio obradi. Obra?enja, rast u vjeri, odnos sa suprunikom i djecom, otvorenost ivotu i mnoge druge teme, gdje moete, kroz svjedo?anstva drugih, pokuati prona?i i odgovore za svoje ivote, samo nemojte prestati traiti.