Po?etna Sadraj Moj dnevnik Don Damir Stoji? o Lorni Byrne
Don Damir Stoji? o Lorni Byrne PDF IspisNedjelja, 13.12.2020.g......PREUZETO S PORTALA ME?UGORJE-INFO.COM.........
''Don Damir Stoji? o duhovnosti Lorne Byrne, irske misti?arke koja tvrdi da vidi an?ele


Na web stranici studentskog pastorala vjernik je postavio ovo pitanje:


Zanima me Vae miljenje o poznatoj irskoj misti?arki Lorni Byrne koja

svaki dan vidi an?ele i razgovara s njima. Napisala je poznate knjige o

tome (An?eli u mojoj kosi, Stube prema nebu, itd.) koje sam pro?itala i

koje su me se jako dojmile. BVB.


Na pitanje je dao odgovor don Damir Stoji? kojeg prenosimo u cijelosti:'Potovana!


An?eli su vaan dio Bojeg stvorenja i kr?anskog ivota, zato mi je drago

da eli o njima saznati neto vie.


No, iz onoga to sam stigao pro?itati i posluati od nauka g?e Byrne

mogao sam izdvojiti niz pojedinosti koje su vrlo krivovjerne i koje upu?uju

na to da njeno nadahnu?e nije autenti?no. Ovdje ?u ih ukratko navesti:


Lorna Byrne govori o tome da postoji reinkarnacija, a Sveto Pismo nas u?i

da je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud (Heb 9,27). Stoga

Katekizam u broju 1013 jasno kae: Poslije smrti nema "ponovnog

ra?anja" ("reinkarnacije").


Nadalje, g?a Byrne govori o tome da pakao postoji, ali uz sav svoj

intenzivan duhovni ivot nikad nije ?ula da je netko nekada tamo zavrio.

Kada se govori o tome kamo idu due nakon smrti, ?ini se da ih ona bez

zadrke sve alje u raj. Nasuprot tome, Gospodin Isus kae: "U?ite na

uska vrata! Jer iroka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo

ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u ivot i

malo ih je koji ga nalaze!"(Mt 7,13-14). Autenti?ni sveci I mistici kao to

su npr. vidioci iz Fatime I sv. Faustina Kowalska imali su intenzivna

iskustva pakla I dua koje su u njemu te su uvijek ozbiljno upozoravali na

ovu mogu?nost da ?ovjek jednom zauvijek zavri u mjestu muka.


Tre?e, Katekizam u broju 2270 prvi ?as postojanja ?ovjeka poistovje?uje

sa za?e?em, dok spomenuta autorica zastupa postojanje I djelovanje

due prije za?e?a, to se odavna u Crkvi smatra herezom.- ?etvrto, u

knjizi An?eli u mojoj kosi Lorna Byrne tvrdi da su poletrgeisti Sotonina

stvorenja. Nasuprot tome, kr?anstvo ispovijeda da je jedini Stvoritelj

Bog.


Peto, u knjizi Stube prema nebu tvrdi se da niti jedna religija nije

superiorna u odnosu na drugu i da su joj an?eli uvijek govorili da nije

vano tko pripada kojoj religiji. O odnosu kr?anstva i drugih religija ve?

sam odgovarao na svojoj web stranici, pa ti preporu?am da pro?ita ta

pitanja.


esto, Lorna Byrne ide na svetu misu tu I tamo, ?ime ivotom ispovijeda

da joj Euharistija nije izvor i vrhunac ivota, kao to je uvijek bio cijeloj

Crkvi, a osobito njenim autenti?nim misticima, od kojih su neki ?ak znali

ivjeti isklju?ivo od Euharistije.


Sedmo, Lorna spominje Kraljicu neba, ali ju oklijeva povezati s Blaenom

Djevicom Marijom. Zatim, Kraljicu neba naziva sustvarateljicom i enskim

po?elom u boanskome, to je protivno kr?anskome nauku.


Osmo, o an?elima se govori mnogo, a o Bogu koji je njihov Stvoritelj,

kome slue i ?iju volju trebaju vriti gotovo nita. Tako?er se i molitva

upu?uje prvenstveno an?elima, te je bitno okrenuta ovozemaljskom

?ovjekovom dobru, a ne njegovom krajnjem cilju zajednitvu s Bogom.


Zaklju?no, po svemu sude?i g?a Byrne nema katoli?kog duhovnika niti se

podlae sudu Crkve u vezi svojih vi?enja i nadahnu?a, to je protivno

primjeru svih autenti?nih mistika koje Crkva poznaje u svojoj dugoj

povijesti.


Moglo bi se navesti jo dosta primjedbi, ali se nadam da je ve? i

navedeno svakom katoliku dobre volje dostatno da svoje poznavanje

an?ela radije crpi iz drugih, provjerenih i ?istih izvora. Kao primjer takvih

mogu spomenuti svjedo?anstvo Marina Restrepa, misionara laika koji (je)

ima(o) autenti?na iskustva susreta s Bojim an?elima, a ?ije se knjige i

DVD-ovi mogu nabaviti i u Hrvatskoj.elim ti Boji blagoslov i zatitu Njegovih an?ela.


don Damir''