Po?etna Sadraj Vaa svjedo?anstva EUHARISTIJSKO ?UDO U BUENOS AIRESU
EUHARISTIJSKO ?UDO U BUENOS AIRESU PDF Ispis

EUHARISTIJSKO ?UDO U BUENOS AIRESU

Sve slabija vjera u stvarnu prisutnost uskrslog Krista u Euharistiji jedan je od osnovnih znakova krize duhovnog ivota. Isus Krist eli oivjeti nau vjeru u svoju euharistijsku prisutnost i radi toga nam svako malo, u povijesti Katoli?ke crkve, daje znakove - euharistijska ?uda. Ona jednozna?no potvr?uju da je u Euharistiji prisutan On sam - uskrsli Gospodin, u otajstvu svog boanstva i slavnog ?ovjetva. Posljednje euharistijsko ?udo, koje je Crkva priznala, dogodilo se 1996. godine u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu.

POSVE?ENA HOSTIJA PRETVORILA SE U TIJELO I KRV

Dana 18. kolovoza 1996. godine, uve?er oko 19.00 sati, vl?. Alejandro Pezet, slavio je svetu Misu u katoli?koj crkvi u trgova?koj ?etvrti Buenos Airesa. Pred kraj Pri?esti, prila mu je ena i rekla mu kako u stranjem dijelu crkve, na svije?njaku, lei odba?ena Hostija. Vl?. Alejandro poao je prema nazna?enom mjestu do posve?ene Hostije. Bila je tako uprljana da je nije mogao pojesti. Stavio ju je u posudu s vodom i pohranio u svetohranite u kapelici Presvetog Oltarskog Sakramenta.

Kada je u ponedjeljak, 26. Kolovoza, vl?. Alejandro otvorio tabernakul, u ?udu je ustanovio kako se Hostija promijenila u mii?no tkivo. Izvijestio je o svemu kardinala Jorgea Bergoglija koji mu je naloio da se u?ine profesionalne fotografije. Hostija je fotografirana 6. rujna. Na njima se vrlo jasno da vidjeti da se Hostija, koja se promijenila u mii?no tkivo, zna?ajno pove?ala.

Kroz nekoliko godina, tkivo je ?uvano u svetohranitu, a cijela stvar je drana u tajnosti. Kako Hostija kroz cijelo to vrijeme nije podlegla raspadanju, godine 1999., po odluci kardinala Bergoglija, dana je na znanstvena ispitivanja. Iz Hostije, koja je postala komadom mii?nog tkiva, dr. Castanon uzeo je uzorke dana 5. Listopada 1999. u prisutnosti kardinalova predstavnika. Uzorci su poslani znanstvenicima u New York. Namjerno nisu poslane nikakve dodatne informacije kako bi se izbjegle bilo kakve sugestije. Jedan od istraiva?a bio je Frederic Zugibe, glasoviti njujorki kardiolog i patolog sudske medicine. On je ustvrdio da je ispitano tkivo dio ljudskog tijela s vlastitim DNA. Znanstvenik je potvrdio da je ''ispitani uzorak dio sr?anog mii?a stjenke lijeve sr?ane komore. Taj mii? odgovoran je za stiskanje srca. Treba znati, da lijeva komora srca pumpa krv prema svim dijelovima tijela. Sr?ani mii? je pod upalnim procesom, o ?emu govori veliki broj bijelih krvnih zrnaca. Ukazuje to na ?injenicu da je uzorak uzet sa ivog srca. Tvrdim da je srce bilo ivo, jer bi u suprotnom bijela krvna zrnca odumrla izvan ivog organizma; ona su potrebna kako bi se mii? odrao na ivotu. Prisutnost bijelih krvnih zrnaca nam svjedo?i, da je srce bilo ivo u trenutku uzimanja uzorka. tovie, bijela krvna srca, prodrla su u tkivo, to ukazuje na ?injenicu da je srce trpjelo, npr. kao da je tijelo bilo izloeno tekom bi?evanju u predjelu prsnog koa.''

Dvojica Australaca, glasoviti novinar Mike Willesee i pravnik Ron Tesoriero, koji su bili svjedoci tih ispitivanja i znali otkuda potje?e uzorak, bili su zate?eni nalazom dr. Zugibea. Mike Willesee upitao je znanstvenika koliko bi dugo bijela krvna zrnca mogla ostati na ivotu i ljudskom tkivu koje pohranjeno u vodi. Doktor Zugibe odgovorio je da bi odumrla u samo nekoliko minuta. Tada je novinar izvijestio doktora da je uzorak na kojem su vrena ispitivanja, bio mjesec dana ?uvan u posudi s obi?nom vodom, a potom tri godine u posudi s destiliranom vodom. Tek nakon toga su uzeti uzorci za ispitivanje. Doktor Zugibe odgovorio da ne pronalazi znanstveno objanjenje te ?injenice i da ne postoji nikakvo racionalno tuma?enje. Tada je Mike Willesee rekao dr. Zugibeu da je ispitani uzorak dio posve?ene Hostije (bijeli nekvaeni kruh) koja se na tajanstven na?in promijenila u dio ljudskog mii?a. Osupnut tom informacijom dr. Zugibe je rekao: ''Na koji na?in i zbog ?ega je posve?ena Hostija mogla promijeniti svoje stanje i postati ivo tijelo i krv ?ovjeka, za znanost ?e ostati velika nerazjanjena tajna koja u potpunosti nadilazi njezinu kompetenciju.''

Jedini razuman odgovor moe nam dati samo vjera u Boje nadnaravno djelovanje. Bog nm je na taj na?in htio potvrditi da je uistinu prisutan u otajstvu Euharistije.

Euharistijsko ?udo u Buenos Airesu nadnaravni je znak potvr?en znanstvenim istraivanjima. Po tom ?udesnom znaku, Isus nas eli potaknuti na ivu vjeru u svoju ivu prisutnost u Euharistiji pod prilikama kruha i vina. Podsje?a nas da je ta prisutnost realna, a ne simboli?na. Moemo ga gledati i vidjeti jedino o?ima vjere pod prilikama posve?enog kruha i vina. Ne vidimo ga o?ima tijela, jer je ondje prisutan u svom slavnom ?ovjetvu.

Mike Willesee (obratio se istrauju?i dokumente jednog euharistijskog ?uda) u suradnji s Ronom Tesorierom, napisao je i knjigu REASON TO BELIVE ( RAZLOG ZA VJEROVATI ) u kojoj je predstavio dokumentirane ?injenice euharistijskih ?uda i drugih znakova koji poti?u na vjeru u prisutnost Boga u Katoli?koj crkvi. Snimili su i dokumentarni film o Euharistiji koji se u velikoj mjeri temelji na znanstvenim otkri?ima vezenim uz ?udo Hostije iz Bueons Airesa

OVAJ ?LANAK, OVO SVJEDO?ENJE, IZNOSIM VAM NEKOLIKO DANA OD KADA SAM VAM NAPISAO ?LANAK ''Sluajmo svoju duu''. U TOM ?LANKU SAM PISAO O TOME KAKO POSTOJE RAZLI?ITI A OD CRKVE PRIZNATI NA?INI KONKRETNOG KONZUMIRANJA NAE VJERE I DOGA?ANJA U MISI.

ODGOVOR NA TO KAKO BI BILO BOLJE PRIMATI HOSTIJU, NA RUKE ILI DIREKTNO U USTA, DAJEM NAM I GORNJE SVJEDO?ENJE O TOME DA SE U HOSTIJI STVARNO NALAZI IVI GOSPODIN ISUS. PROSUDITE SAMI.