Po?etna Sadraj Vaa svjedo?anstva SVJEDO?ANSTVO JEDNE leelaa
SVJEDO?ANSTVO JEDNE leelaa PDF Ispis

SVJEDO?ANSTVO
OVO JE SVJEDO?ANSTVO O OBRA?ENJU I RASTU U

VJERI JEDNE DRAGE ENE, SESTRE U VJERI, BOJE

SVJEDOKINJE.SVJEDO?ANSTVO SAM PRO?ITAO NA INTERNETSKOJ

STRANICI www. tebe-traim.com A NJEGOVO

OBJAVLJIVANJE NA OVOJ MOJOJ STRANICI ODOBRILA JE

TA DRAGA SESTRA U VJERI.U NJEMU IMA PUNO TO?AKA NJEZINOG IVOTNOG PUTA

KOJE SU ISTE ILI SLI?NE SA TO?KAM IVOTA SVIH

OBRA?ENIKA I SVIH ONIH KOJI NETO TRAE, SVOJ

SMISAO IVOTA.


MNOGI ?E U NJEMU NA?I NEKE RIJE?I I RE?ENICE

KOJE ?E IM POPUNITI ONA MJESTA U NJIMA GDJE

DOLAZI GOSPODIN.BLAGOSLOVLJEN GOSPODIN UVIJEKE, I NJEGOVOTAC, BOG OTAC, I NJIHOV DUH SVETI.
I ?AST I SLAVA DJEVICI MARIJI.EVO I SVJEDO?ANSTVA KAKO GA JE


NAPISALA DRAGA SESTRA U VJERI:
''?etvrtak, 16 Kolovoz 2012.


ro?ena sam u katoli?koj obitelji, koja se nazivala katoli?kom

vie zbog tradicije, nego to je to bila.u djetinjstvu je baka bila zaduena za vjersko

obrazovanje. nau?ila me je osnovne molitve i objasnila mi

da postoji Bog. Bog koji nas je stvorio, koji nas voli, ali koji

je istovremeno okrutan i kanjava. usadila je u mene strah

od takvog Boga.moji roditelji nisu bili religiozni, ali mene su upisali na

vjeronauk, i "obavili" sve to se "mora" - pri?est, krizmu...tek u viim razredima osnovne vjerou?iteljica mi je malo

pribliila vjeru, nevjerojatno koliko malo poticaja je bilo

potrebno da me neto privu?e Bogu, a istovremeno su me

druge stvari s lako?om odvra?ale od Njega.u srednjoj koli sam se priklju?ila zboru mladih u naoj upi.

vie mi se svidjelo pjevanje, manje mi se svi?alo to smo

morali svake nedjelje pjevati ba na sv. misi. ali sve do

upisa fakulteta i odlaska od roditeljskog doma ipak nisam

bila toliko daleko koliko se to moe biti.studentski ivot u Zagrebu nudi svata, vrlo lako je zalutati.

prve dvije godine sam jo nekako plivala u svemu tome, ali

kasnije... proivjela sam jedno "teko" razdoblje, koje je

bilo teko samo u mojoj glavi. realno, problema nije bilo,

osim onih koje sam imala sama sa sobom. sve vie sam se

udaljavala od vjere, moja razmiljanja o Njemu bila su blie

nekakvom new ageu. vjerovala sam da postoji netko ili

neto tko dri svijet u aci, tko upravlja svime. obzirom na

vrstu studija, bilo je nemogu?e ne shva?ati da svime

upravlja neka via, nama nepojmljiva inteligencija.


ali moja razmiljanja su otila predaleko od kr?anskog

vjerovanja.duboko u sebi osje?ala sam da polagano tonem, da mi

neto u ivotu nedostaje, ali nisam znala to. ivot mi je bio

poprili?no isprazan - puno sam izlazila, za to mi je bilo

potrebno malo vie novaca nego za dotadanji studentski

ivot. stipendija i ono to su mi moji slali nije vie bilo

dovoljno, pa sam po danu radila kojekakve studentske

poslove, da bih mogla po no?i izlaziti. tulumarilo se, i radilo

sve to ide uz te tulume - izme?u ostalog puno pilo, i

natezalo sa suprotnim spolom po mra?nim kutovima.traila sam zadovoljtinu u beskrajnim provodima, mislila

da mogu zadrati taj trenutak lane euforije dok

polupijana pleem uz trete?u glazbu. svako idu?e jutro bilo

je jo mu?nije od prethodnog, s jo vie mamurluka, i jo

vie onog osje?aja ispraznosti ivota. nisam bila zadovoljna

sama sa sobom, odlu?ila sam prona?i ono to mi je

nedostajalo, a da nisam ni sama znala to mi to toliko

nedostaje.nekako sam osje?ala da mi u ivotu nedostaje ljubavi.


?ekala sam svog princa na bijelom konju koji ?e do?i i

"okrenuti taj ringipil u mojoj glavi". kada je naiao netko

tko me je duboko iznutra uzdrmao, bila sam iznena?ena

to se radi o osobi koja je sve suprotno od onog ideala koji

sam si u glavi zamislila. nikako se nije uklapao u okvire koje

sam sama postavila. svejedno, osje?aj ljubavi nadvladao je

sve, i ja sam odlu?ila prihvatiti sve "nedostatke", zamiriti,

duboko udahnuti i uploviti punim jedrima u tu vezu...bila sam jako zaljubljena, do te mjere da nisam vidjela u

kakvu situaciju sam se uvalila. ostala trudna bez diplome, s

nekoliko ispita do kraja. bez vlastitih primanja. bez krova

nad glavom. s de?kom koji je bio jo nesvjestan ivota i svih

obaveza koje nosi roditeljstvo, od moralnih, financijskih, do

onih najbanalnijih poput hranjenja, presvla?enja, kupanja

djeteta, bu?enja u sred no?i i svega to ide zajedno s tim.u trudno?i su nastupile komplikacije, skoro cijelu trudno?u

sam preleala kod roditelja. porod je bio jako teak, minute

su nas dijelile od smrti, spasili su nas hitnim carskim rezom.

i ba kada smo pomislili da je ono najgore iza nas, jer smo

izvukli ivu glavu, dijete je tu, mogu ga kona?no zagrliti,

uslijedio je novi ok - bebini zdravstveni problemi, prva

operacija s mjesec i pol njegovog ivota, i zatim jo njih 9

do tre?eg ro?endana. stalni boravci u bolnicama,

?ekaonicama, stalna strepnja od ishoda, stalno i?ekivanje

novih komplikacija...bila sam shrvana. nisam se snala u svemu tome. nisam

mogla prihvatiti stvari onakvima kakve jesu. u meni je

zavladao nemir, ali i tuga.brak nam je bio u rasulu, komunikacija jako loa, snali su

nas svi mogu?i problemi koji mogu sna?i jedan bra?ni par.


ljubav kao da je nestajala. ponekad mi se ?inilo kao da je

nije ni bilo.


financijski smo bili jako loe. jo uvijek bez krova nad

glavom. suprug ostao bez posla, ja se nisam mogla

natjerati zavriti fax. pitala sam se - ?emu, kad ionako radi

jdeteta ne mogu raditi. tko bi me primio na posao, da bih

mogla stalno biti na bolovanju.povukla sam se u sebe, patio je i drutveni ivot.negdje u trenutku kada sam pomislila da gore zbilja ne

moe biti, i odlu?ila se prepustiti depresiji jer nisam vie

imala snage za dalje, osjetila sam da bih trebala po?eti

moliti. ali nisam znala kako. molila sam, a molitva mi je bila

isprazna, kao i moj ivot koji mi se tada ?inio praznijim

nego ikada. svejedno sam odlu?ila moliti, i priklju?ila sam se

jednom malom lancu molitve, u kojem nas nekoliko moli

svaki dan po jednu deseticu krunice, za sve nae nakane.tada nisam shva?ala, ali vjerujem da me je upravo ta

molitva dovela tu gdje sam sada. usmjerila me je na prava

mjesta.jednog dana, nakon mjesec, dva molitve, jedna prijateljica

je pozvala mene i supruga na misu za ozdravljenje fra Ive

Pavi?a, koja se odravala u Hrv. Tiini.sama pomisao na to mi je bila odbojna, jer sam ve? ranije

?ula za "tog fra Ivu", jednom davno i pogledala snimku na

youtubeu, ?ula kako ljudi mole u jezicima i prestraila se

toga. suprug je zagrizao, i molio me je da idem s njim. nai

odnosi bili su ve? dugo potpuno poreme?eni, i nisam htjela

da se stvore novi problemi, pa sam, njemu za volju,

odlu?ila i?i. dijete smo ostavili mojoj mami na ?uvanje, koja

je bila nezadovoljna to idemo, jer je tih dana padao snijeg

i njegova visina dosezala je nekih pola metra.putem se u autobusu molila krunica. u isto vrijeme

pokuavala sam na papiri? napisati nakanu s kojom idem.

taj papiri? sam planirala ubaciti u koaricu, koju fra Ivo

jednom tjedno pregledava, ?ita nakane i moli. nisam znala

to bih napisala. olovka mi je drhtala u ruci. razmiljala sam

o sebi i o svom ivotu, i nisam nala nijedan segment u

kojem nije bilo problema. ?inilo se kao da sve ide nizbrdo.


rekla sam u sebi "Boe, ja vie ne mogu ovako, ne znam

dalje, nemam snage, nemam ni volje. od sada Ti vodi". na

papiri? sam napisala "Isuse, predajem ti sve, cijeli moj

ivot u Tvoje ruke". suze su krenule, nisam ih mogla

zaustaviti.prije molitve i mise, fra Ivo je govorio o Krtenju u Duhu

Svetom. nisam znala to je to, o ?emu on to govori. na

kraju je rekao neka do?e blie 5 ili 6 ljudi, koji znaju o

?emu se radi, koji su moda pro?itali njegovu knjigu i

spremni su to doivjeti.


ja sam se pokuavala probiti u red za ispovijed, prvu nakon

dvije godine. ali gomila je nahrupila, i nekako sam se nala

u blizini oltara. nisam eljela biti me?u onima na koje fra

Ivo polae ruke, ali nekako sam se nala upravo u prvom

redu, i on je zna?ajno pogledao u mene i pokazao da

do?em blie.gledala sam kako polae ruke na ljude, i kako oni "padaju".

pomislila sam u sebi - ma ja sigurno ne?u pasti kao oni. njih

je povelo to nekakvo raspoloenje, euforija, moda su

psihi?ki malo labilniji. ja nisam ba tako labilna, prola sam

svata, mene ne?e sruit jedno polaganje ruku. dvojica

koji su "hvatali" ljude pokazali su mi gdje da stanem, fra

Ivo je priao, a ja sam samo utonula."pala" sam, a nisam pala. nisam osje?ala gravitaciju.

suprug mi je kasnije opisao da je to izgledalo kao da se

svije?a sruila. nala sam se na podu, potpuno nepomi?na.

?ula sam oko sebe pjesmu i molitvu, ali nekako kao u

daljini. u meni je odjednom nastao mir, onaj neopisivi,

Boanski mir. ustala sam i vratila se na mjesto.


za vrijeme molitve otklinjanja osjetila sam snaan udarac u

trbuh, i ponovo pala. po?ela sam osje?ati Boga, Njegovu

prisutnost, i ljubav. osjetila sam kao da me doslovno grli,

kao da me nosi, tjei, govori mi da me voli, da me nije

zaboravio, i da ?e sve biti u redu. po?ela sam

nekontrolirano plakati, jecati, nisam se mogla zaustaviti.

bilo mi je malo ?ak i neugodno to tako na glas pla?em, ali

kada bih pokuavala prestati, guilo me je, i moralo je

nekako iza?i van. zatim radost, ona prava, istinska. ne

euforija (dobro sam znala to je euforija) nego ba

radost.od toga trenutka, kao da mi se sve razbistrilo. shvatila sam

da je Bog iv. jo kako iv. i da je tu. da je ogromna

Njegova ljubav. u trenu mi se vratilo sve to sam jo davno

u?ila na vjeronauku, stvari su sjedale na svoje mjesto.

po?ela sam redovno i?i na sv. misu, ispovijed i pri?est.

po?ela sam doslovno gutati vjersku literaturu.


milijun pitanja u mojoj glavi dobivalo je tako jasne

odgovore, stvari koje su mi godinama bile neshvatljive

sada su postale kristalno bistre.rekla bih da sam tog dana, 11.02.2012., dobila dar vjere.

u jednom trenutku po?ela sam vjerovati, i vie nitko i nita

me nije moglo pokolebati.


ja sam se promijenila iznutra. rekla bih da sam se vratila

doslovno obnovljena, ozdravljena. nestao je osje?aj tuge,

osje?aj promaenosti ivota. nestale su beskona?ne brige

. kona?no sam se mogla odmoriti i naspavati. dobila sam

unutarnji mir. okolnosti se nisu promijenile, problemi su i

dalje ostali, ali ja se s njima sasvim druga?ije nosim.


Bog mi je dao snagu za dalje. osje?ala sam da je napravio

upravo ono to sam Ga zamolila - po?eo je voditi me kroz

ivot, uzeo je uzde da se ja mogu malo odmoriti od svega.

beskrajno Mu hvala na tomenakon tog doga?aja, poeljela sam obaviti jednu pravu,

iskrenu ispovijed, jer mi se ?inilo da nijedna ispovijed prije

toga nije bila takva.napravila sam ispit savjesti, pripremala se, otila i

ispovijedala se. osjetila sam neopisivo olakanje, ali

istovremeno sam poeljela i napraviti ivotnu ispovijed. do

tada nisam ni znala da je to mogu?e obaviti. me?utim,

nikako nisam mogla prona?i priliku.na Cvjetnu nedjelju zaspala sam na jutarnju misu. bila sam

u gostima, u jednom selu kod Velike Gorice u kojem je misa

bila samo ta jutarnja u maloj kapelici. bilo mi je ba ao,

po?ela me je gristi savjest to sam si dozvolila da ju

propustim.odlu?ila sam oti?i vlakom do Zagreba, volim oti?i u crkvu Sv.

Kria u Sigetu (idem tamo povremeno na posljednje

utorke), me?utim, nisam imala dobru vezu kako bih mogla

do?i doma na vrijeme i spremiti dijete u krevet. traila sam

na internetu crkvu koja bi bila negdje u centru, i koja bi

imala misu u 17 sati, kako bih mogla uloviti ve?ernji vlak. i

odlu?ila sam oti?i u baziliku Srca Isusova u Palmoti?evoj.Zagreb poznajem poprili?no dobro, snalazim se sasvim ok,

ali ne znam to?ne nazive ulica u centru. a nisam se sjetila

ranije pogledati kartu da vidim gdje bi ta crkva otprilike

mogla biti. odlu?ila sam malo proetati od Glavnog

kolodvora prema trgu, i tamo pitati, jer sam nekako

zamislila da bi ta crkva bila blie trgu. u me?uvremenu sam

molila da, kada se ve? tako dogodilo da moram u Zg na

misu, da barem obavim jednu valjanu ispovijed.me?utim, vlak je kasnio, pa sam odlu?ila putem prema trgu

zaustaviti nekoga na ulici i pitati koja ulica je Palmoti?eva.

nikoga nije bilo na ulicama, sve pusto. po?ela sam moliti

Duha Svetoga da mi pokae put, da mi da neki znak.


ali neka mi da znak tako da ja povjerujem da je to znak,

jer ipak, ja sam znanstvenica, i teko mi je povjerovati u

?uda, iako sam ih ve? doivjela na svojoj koi.prelazila sam semafor kod Zrinjevca, potpuno nesvjesna

da sam zapravo blizu svog odredita, i da se polagano od

njega udaljavam. na semaforu je bilo crveno, pogledala

sam u desno, gdje je bilo zeleno, i kao da mi je to svjetlo

govorilo "hajde, skreni tu i nastavi u tom smjeru, ovom

ulicom desno".


odlu?ila sam posluati taj unutarnji glas, i istovremeno se

smijala samoj sebi to sluam te glasove. zatim mi je

zabljesnuo prometni znak obaveznog skretanja u desno.


pomislila sam - ma ti nisi normalna, misli da Bog tebi tu

alje nekakve znakove, tko si ti Njemu da on tebe tako

usmjerava. skrenula sam pogled, i opet je zabljesnuo taj

znak na drugoj strani ceste, a u meni je unutarnji glas

govorio "tu sad opet skreni desno". dola sam do tog

raskrija, skrenula desno, i pred sobom ugledala crkvu.

nasmijala sam se sama sebi, i tome to sam molila Boga da

me tu dovede, a skoro se dogodilo da Ga nisam posluala.ula sam u crkvu sva van sebe, jer za mene je to bilo pravo

malo ?udo, nesvjesna da ?u uskoro opet doivjeti jedno

?udo.


ugledala sam na lijevoj strani red za ispovijed, od samo

nekoliko ljudi. i ba sam bila sretna to ?u obaviti ispovijed.

red nije bio velik, mislila sam da bih mogla biti i gotova prije

pri?esti.


me?utim, red se jako sporo pomicao. misa je trajala dosta

dugo, ?ak je i zavrila, a ja sam jo uvijek stajala u redu.

osvrnula sam se okolo i shvatila da postoje jo dva reda, i

pomislila se premjestiti jer tamo ide puno bre. ali gospo?a

iza mene je ba u tom trenutku apnula "moda se radi o

nekom posebnom sve?eniku kada se ovdje tako dugo

?eka". i odlu?ila sam ostati tu gdje jesam.ula sam u ispovjedaonicu, kleknula, i ispovijed je zapo?ela

sasvim "normalno" kao i svaka druga. kada sam izrekla

grijehe, sve?enik me je pitao "je li to sve?". rekla sam da

se nadam da je, ali nisam sigurna jer sam na proloj

ispovijedi tako zaboravila re?i neke stvari. on je samo

rekao "sada ?emo mi sve iskopati".prvo mi je rekao neke stvari koje su me zaprepastile.

nisam mu rekla koliko dugo sam u braku, on je znao to?no

koliko, znao je da smo prije braka ivjeli nevjen?ano iako

mu to nisam rekla. jo kada je rekao da imamo jedno

muko dijete, bila sam oku, kako je to sve mogao znati?nakon iznoenja tih ?injenica, po?elo je kopanje po mojoj

dui. i zbilja je iznio na povrinu sve ono to je bilo

godinama duboko zakopano, pogodio je sr svega, moju

glavnu slabost, izvor iz kojeg proizlazi ve?ina mojih grijeha.

dirnuo je moju najbolniju to?ku, koje do tada nisam bila ni

svjesna.


izala sam duboko potresena, zdrmao je svaki najmanji

djeli? mene, i usmjerio me u pravom smjeru. kao da je

netko u mrklom mraku odjednom upalio svjetlo. neopisivo

iskustvo, mjerljivo s pravim pravcatim ?udom.sva ta iskustva su me duboko promijenila.vie nisam mogla zamisliti dan bez molitve. ali tu su krenuli

problemi, pogotovo kod molitve krunice.doivljavala sam razne kunje. krunice su mi se raspadale

u rukama, nekad i po nekoliko puta na dan. ?im bih po?ela

moliti, osje?ala sam neku prisutnost u sobi. krenula bi

hladno?a, i trnci po tijelu, osjetila sam kao da me netko

gleda. ?ula sam razne zvukove, od laganih lupkanja do

nekakve rune galame, i to me je sve poprili?no zaplailo.


skoro sam odustala od moljenja krunice.ponekad bih mislila da moda umiljam, jer sam molila

uglavnom nave?er. jednom sam tako odlu?ila moliti dok

smo bili u vlaku, u sred dana, i dogodilo mi se isto. bilo mi je

jako hladno, bacila sam svoju i suprugovu jaknu na sebe.

dok su on i dijete bili lagano obu?eni i nije im bilo nimalo

hladno, ja sam drhtala, zubi su mi cvokotali. u mene se

uvukao nemir, strah.sre?om, nisam odustajala od molitve. po?ela sam moliti

svaki dan molitvu "U Ime Isusovo", i s vremenom, kunje

su nestale.sada, ponekad dok molim, tako?er osjetim ne?iju

prisutnost, osjetim trnce po tijelu, vidim svjetlucave iskrice

u zraku, ali nema onog osje?aja hladno?e, nema straha,

nemira, samo blaeni mir. prestala sam obra?ati panju na

te pojave, i smetnji vie nema.nastavila sam i?i na karizmatske duhovne obnove kad god

sam imala priliku. jednom sam tako u Sigetu na

posljednjem utorku stajala pored de?ka koji je molio u

jezicima.


sjetila sam se kako sam se bojala toga, jer mi je djelovalo

nekako nepoznato i zastrauju?e, i nasmijala se samoj sebi

to sam tako razmiljala. pomislila sam kako bi bilo lijepo

da i ja imam taj dar. u tom trenutku, dok sam molila, vilica

mi se uko?ila i po?ela nekako tresti, jezik mi je postao vru? i

nekako se saplitao dok sam molila. a molila sam s posebnim

arom, brzinom kao nikada do tad, kao da sam htjela

izgovoriti to vie molitvi.


molila sam za ljude za koje sam gotovo zaboravila da

postoje, i ina?e ih se nikada ne bih sjetila.


nisam znala to se doga?a, tek kasnije sam shvatila da

sam dobila taj prekrasni dar.u po?etku je zvu?alo smijeno, kao afri?ki jezik u onom

filmu "Bogovi su pali na tjeme", pomijeano s klingonskim.

zatim su krenuli slogovi "barararar...", a tek nakon

nekoliko tjedana prve rije?i.nedavno sam bila u Sloveniji, na duhovnoj obnovi oca

Jamesa Manjackala. rekao nam je da poloimo ruku na

osobu s nae lijeve strane i molimo za nju. ja sam poloila

ruku na rame jednog ?ovjeka, i po?ela moliti u jezicima.

odjednom sam osjetila kako mi kroz ruku prolazi kao neka

topla struja. pomislila sam da mi je to moda od vratne

kraljenice, ina?e imam problema s njom i trnu mi prsti na

rukama, me?utim, nije to bio taj bolan osje?aj, nego neki

skroz ugodni, topli trnci. malo sam odmaknula ruku i

prestalo je. kada sam ju opet vratila na rame, opet sam to

osjetila.


jo sada ne znam o ?emu se radilo, ali volim vjerovati da je

to bilo djelovanje Duha Svetoga, koji je usliao moju

molitvu za tog ?ovjeka, posluio se sa mnom kao

sredstvom da djeluje na njega. ja nisam znala ni to molim,

ni to se doga?a, ali osje?aj je svejedno bio predivan.nakon toga, u jednom trenutku molitva u jezicima prerasla

je pjevanje. pjevala sam kao nikad do tad, nekakvim

visokim tonovima, potpuno svjesna da ja sama nikada ne

bih mogla proizvesti te zvukove, tako lijepo oblikovane.

ina?e ne znam tako pjevati, ali ?esto sam znala poeljeti da

mogu slaviti Boga nekom lijepom pjesmom. i On mi je to

omogu?io.bilo je tu jo mnogo toga, ali to su ve? privatne stvari koje

ne mogu ovako javno napisati. Bog se odjednom upleo u

moj ivot i po?eo slagati komadi?e koje ja sama nisam

znala sloiti. zapravo, nije se "odjednom" upleo.


upleten je On oduvijek, samo Mu ja nisam dozvoljavala da

mi pomogne.kockice se polagano slau, ve? sad se vidi da On ?ini sve

kako bih ja bila sretna. ponekad se dogodi da mi pofali

povjerenje u Njega, ponekad moje misli odu u nekom

krivom smjeru, ponekad podlegnem kunjama koje su

postale sve manje o?ite, i sve suptilnije i podmuklije.


ali kasnije shvatim da On to?no zna u kojoj mjeri treba

dozirati ono to mi daje, i to?no zna trenutak kada neto

trebam od Njega primiti.


za uzvrat ne o?ekuje nita drugo nego da Mu se

prepustim.kako je divan taj na Bog, tko ne bi poelio pjevati Mu do

vijeka.''


EVO, TO JE SVE OD NJE.


MENI PREKRASNO.


BOE, HVALA TI NA TOJ SESTRI U VJERI I NA DUHU

SVETOM KOJEGA JOJ ALJE U OBILJU.


NEKA JU TVOJ DUH SVETI I DALJE VODI, JA?A,

NADAHNJUJE I ISPUNJUJE DA TE MOE SVIMA

SVJEDO?ITI.


I SMILUJ SE NJEZINOJ OBITELJI.