MILOST PDF Ispis

3. ''MILOST'' iz ?lanka 581.MILOST

John Newton, Virginia Harmony

Milost koja sve vodi nas,


daje snagu i mir.


Oivjela je ivot moj,


bijah slijep, a sad vidim.


Vrijeme te?e, prolazi sve,


milost nam Boe daj,


da ive?i ne umremo,


da svjetlo bude nama.


Sve pjesme nae za Te su


i molitve nae,


spasi, o O?e, narod svoj,


nek milost vodi nas!


ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA,


ALELUJA,


ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA,


ALELUJA.